JAKUB TENČL

Psychoterapeut a hypnoterapeut  – Jakub Tenčl, Ph.D. MHS Accred

Léčené nemoci a problémy: Bolesti, deprese, chronická únava, koktavost, léčba vnitřního dítěte, nerovnováha štítné žlázy, obsedantně kompulzivní porucha, odvykání kouření, poruchy imunitního systému, poruchy pozornosti (ADHD, ADD), posttraumatický stresový syndrom, prokrastinace, strachy a fobie, syndrom dráždivého tračníku, syndrom hromadění, tinnitus, úzkosti, závislosti a zotavení po traumatu.

Adresa ordinace: Jakub Tenčl, Ph.D., Hálkova 1630/8, 120 00, Nové Město, Praha 2 – Nové město, Praha. Nejlépe se do ordinace dostanete tak, že využijete pražské metro a vystoupíte na stanici I. P. Pavlova, která se od ordinace nachází přibližně 150 metrů vzdušnou čarou.

Publikace: Motivace (2019), Etický kodex pro supervizory v hypnoterapii (2018), Hypnotické skripty (2017), Etický kodex hypnoterapeuta (2017), Vnímání z multikulturní perspektivy – vydáno pouze v anglickém jazyce pod názvem Perception from a multicultural perspective (2017), Lovefullness – Terapeutická metoda sebepřijetí (2015), Tajemství života: Jsi světlo a to je nezničitelná pravda (2015), Dopisy Lásce: Dárek pro Vaši nejdražší (2015).

Stručný životopis – Jakub Tenčl

Jakub TenčlJakub Tenčl, Ph.D. MHS Accred založil Britskou asociaci terapeutů a hypnoterapeutů a také Hypnosis Motivation College (instituce zaměřená studenty a specialisty v oblastech vzdělávání a rozvoje hypnoterapie). Je autorem řady publikací na téma hypnoterapie a kognitivně behaviorální terapie, které byly vydány v českém i anglickém jazyce. Svou praktickou ordinaci má v Praze a také v Anglii, a to konkrétně v Londýně. Svá profesní studia započal na vysoké škole v Los Angeles (USA). Následně ve studiu pokračoval na univerzitách ve Stonebridge (Velká Británie) a Chartě. Je vyškoleným hypnoterapeutickým specialistou v oblastech rekonvalescence po prožitých traumatech, odvykání kouření, léčby vnitřního dítěte, poruch imunitního systému a léčby bolesti. Jeho jméno stojí za terapeutickými metodami kognitivní behaviorální hypnoterapie založená na mindfulness a sebepřijetí (tomuto tématu se věnuje i jeho kniha Lovefullness, neboli česky Láskyplnost).

Z jím napsaných publikací se mezi dvě nejstěžejnější řadí knihy Tajemství života: Jsi světlo a to je nezničitelná pravda a Vnímání z multikulturní perspektivy. V obou těchto knihách čerpal ze své hypnoterapeutické praxe, přičemž první jmenovaná je spíše duchovního rázu, zatímco ta druhá se věnuje oblastem mezilidské komunikace ve vztazích.