KNIHA LOVEFULLNESS

Podtitul: Terapeutická metoda sebepřijetí

Autor: Jakub Tenčl

Rok publikace: 2015

Kód ISBN: 978-80-260-8285-9

Typ literatury: Naučná literatura, psychologie a emoce, osobní rozvoj

Popis: Kniha Lovefullness přináší velmi originální a obohacující pohled na podstatu a principy terapeutické metody sebepřijetí. Čtenáři se v knize dostane přesného vysvětlení a návodu k uchopení a začlenění metody sebepřijetí do jeho každodenního života, což následně vede lepšímu prožívání každého všedního i svátečního dne. Kniha obsahuje také konkrétní praktická cvičení, která slouží k lepšímu začlenění a upevnění nabytých poznatků a jejich snadnější praktické aplikaci.

Doplňující vysvětlení: Anglické slovo Lovefullness by se do českého jazyka dalo přeložit jako Láskyplnost

Přebal knihy Lovefullness

Kniha Lovefullness

Ukázka z knihy

Slabiky pro vaše vize

Slabiky jsou velmi užitečným nástrojem lovefullness. Je to možnost se například naučit, jak vytvořit silnější pocity nebo jak se propojit s vašimi emocemi. Anebo jak nechat vize přijít ze zdroje vašeho těla, které je dokonalým nástrojem a kanálem jakéhokoliv zdroje v celém vesmíru.

Nyní se nejprve dotkněte něčeho a prociťte to. Představte si, že se dotýkáte konzistentního proudu vibrací. Zkuste to přijmout jako svoji součást. Zhluboka a pomalu se nadechněte. nemusíte nikam spěchat. Toto je vaše chvíle. Nyní, prosím, popište vaše pocity. nedělejte si starosti s tím, že nedávají smysl. Zkrátka napište každé slovo, které vás napadá.

Toto je důležité pro pochopení toho, jak zdroj funguje. Protože dostat se ke zdroji je poloviční cesta k vysvobození. Je nezbytné poznat zdroj alespoň jednou. Tím vaše cesta začíná. Každý zdroj vám pomůže jít správným směrem, dokud se sami nestanete zdrojem. Nazvěme to „nulový stav“.

Pojďme vysvětlit význam zdroje ještě jednou. Zdroj je nedotknutelný, ale přitom plný energie. Můžeme říci, že v této době, v tomto století, jsme připraveni ho využít. Zatímco v minulých století jsme se cvičili ve spojení, nyní je naše vědomí soustředěno na spojení více než kdysi. I když se méně zaměřuje na materiální věci.